ОФЕРТИ

При проявен интерес, свържете се с нас на номер +359 8 999 43 555

Панчарево (поземлен имот)

Обект: ПИ с индентификатор

55419.6703.3118, 3117, 3116 

Адрес: с. Панчарево, местност “Лъката”

Квадратура: 6 000 кв.м.

Лозенец (апартамент)

Обект: апартамент

Адрес: гр. София, ж.к. “Лозенец”,

ул. “Миджур”, № 49-51

РЗП: 120 кв.м.

Лозенец (урегулиран поземлен имот)

Обект: УПИ с индентификатор 44094.14.967

Адрес: с. Лозенец, община Царево 

Квадратура: 25 605 кв.м.

Драгалевци (апартамент)

Обект: апартамент

Адрес: гр. София, кв. “Драгалевци”,

ул. “Глухарче”, № 3

РЗП: 72 кв.м.

Връбница (поземлен имот)

Обект: ПИ с идентификатор 68134.2807.21

Адрес: гр. София, район Връбница,

местност “Бел Камък”

Квадратура: 3 184 кв.м.

Пампорово (апартамент)

Обект: апартамент

Адрес: к.к. Панчарево “Гранд манастира”

РЗП: 60 кв.м.

Караагач (урегулиран поземлен имот)

Обект: УПИ

Адрес: община Царево, с. Лозенец,

местност Караагач

Квадратура: 29 000 кв.м.

Враждебна (имот с проект и разрешение за строеж за 1 080 кв. м. РЗП)

Обект: имот с подготвен проект  

Адрес: гр. София, кв. “Враждебна”, ул. “Батарея”

Квадратура: 1 100 кв.м.

РЗП: 1080 кв.м.

Люлин (поземлен имот)

Обект: ПИ с индентификатор 68134.4354.622

Адрес: гр. София, район Люлин, ж.к. “Люлин”

РЗП: 4 111 кв.м.