Завършени проекти

 • Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Вискяр планина” № 2, с РЗП 3400 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № ДК-07-92/15.05.2007г.)

  Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Вискяр планина” № 2, с РЗП 3400 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № ДК-07-92/15.05.2007г.)

 • Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Капитан Андреев” № 29 (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139/08.12.2004г.)

  Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Капитан Андреев” № 29 (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 139/08.12.2004г.)

 • Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Ст. Михайловски” № 8, с РЗП около 1030 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 062/09.12.2003г.)

  Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Ст. Михайловски” № 8, с РЗП около 1030 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 062/09.12.2003г.)

 • Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Развигор” № 2, с РЗП около 3200 кв.м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 34-РП-СЮ-15/07.02.2002г.)

  Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Развигор” № 2, с РЗП около 3200 кв.м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 34-РП-СЮ-15/07.02.2002г.)

 • Жилищна сграда в гр. София, ж.к. ”Борово”, на ул.”Невестина скала” № 5, с РЗП около 2339 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 291 ПК-612/17.05.2000г.)

  Жилищна сграда в гр. София, ж.к. ”Борово”, на ул.”Невестина скала” № 5, с РЗП около 2339 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 291 ПК-612/17.05.2000г.)

 • Жилищна сграда в гр. София, м. ”Лиляна Димитрова-юг”, на ул. ”Мати Рубенова” № 9, с РЗП около 2312 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 89/14.04.1999г.)

  Жилищна сграда в гр. София, м. ”Лиляна Димитрова-юг”, на ул. ”Мати Рубенова” № 9, с РЗП около 2312 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 89/14.04.1999г.)