Завършени проекти

 • „Еднофамилни жилищни сгради в УПИ XXIV – 714,852, кв. 18А, в.з.”Бояна”, район „Витоша”, гр. София с възложител: „БОЛКАН ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ” ООД

  „Еднофамилни жилищни сгради в УПИ XXIV – 714,852, кв. 18А, в.з.”Бояна”, район „Витоша”, гр. София с възложител: „БОЛКАН ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ” ООД

 • „Бизнес комплекс „BSM/СПОРТ МАРКЕТ – к.к.15.34 м”/пристройка и надстройка/ с възложител: Кооперация „ПАНДА”. (Разрешение за ползване №651/13.06.2012г.)

  „Бизнес комплекс „BSM/СПОРТ МАРКЕТ – к.к.15.34 м”/пристройка и надстройка/ с възложител: Кооперация „ПАНДА”. (Разрешение за ползване №651/13.06.2012г.)

 • Жилищна сграда гр.София ул.”Миджур” №49-51 в кв. Лозенец, с РЗП около 1400 кв. м. (Разрешение за ползване №601/19.11.2009г.)

  Жилищна сграда гр.София ул.”Миджур” №49-51 в кв. Лозенец, с РЗП около 1400 кв. м. (Разрешение за ползване №601/19.11.2009г.)

 • "Комплекс от три жилищни сгради" гр. София, ул. "Слав Караславов" № 2, кв. Витоша, с общо РЗП на комплекса около 4650 кв. м. (Удостоверения за въеждане в експлоатация: №407/13.04.2009г. №500/25.05.2009г. № 1036/08.10.2009г.)

 • Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Миджур” № 55, с РЗП 1330 кв.м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация №622/12.12.2008г.)

  Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Миджур” № 55, с РЗП 1330 кв.м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация №622/12.12.2008г.)

 • Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Кап. Тодор Ночев” № 2, с РЗП 1820 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/22.02.2008г.)

  Жилищна сграда в гр. София, кв. Лозенец, на ул. ”Кап. Тодор Ночев” № 2, с РЗП 1820 кв. м. (Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/22.02.2008г.)