За нас

ИНТИ ЕООД е изцяло частно дружество с основен предмет на дейност: строителство, инвестиции, покупко-продажби на недвижими имоти. Регистрирано е по фирмено дело 1076/1994г. парт.4231, том 40, стр.130 в Софийски Окръжен Съд. 

Основна дейност е строителството, ремонт, проектиране и довършителни дейности на жилищни и промишлени сгради. Дружеството е построило в срок и въвело в експлоатация с разрешение за ползване десетки сгради.

Дружеството няма кредити и финансови задължения, работи с постоянен екип и постоянни доставчици и подизпълнители, което е гаранция за качествено и своевременно изпълнение на всички поети ангажименти.

ИНТИ ЕООД извършва ремонтни дейности на престижни обекти като “Хилтън – София”, Нов Български Университет, верига магазини “Office1Superstore” и др. Работи като изпълнител на обекти за строителство с частни инвеститори.

Дружеството е постоянен член на Камара на строителите в България от основаването ѝ.