• 1

Начало

Фирма “ИНТИ” е с авторитет и стабилно завоювани позиции в Голяма столична община, общините в гр.София и гр.Бургас, ДНСК. Фирмата работи в тясно сътрудничество със специалистите от НИПК, като част от построените сгради са обект или в среда на паметници на културата и архитектурата. Безпроблемна и ползотворна е работата с представителите на експлоатационните дружества в гр. София и гр. Бургас.

Основни дейности са строителство, ремонт, проектиране и довършителни дейности на жилищни и промишлени сгради. Дружеството е построило в срок и въвело в експлоатация с разрешение за тяхното ползване десетки сгради.

Построени сгради

Жилищна сграда на 6 етажа
София, ул. "Капитан Андреев"
Жилищна сграда на 6 етажа
София, ул. "Райска градина"
Жилищна сграда на 7 етажа
София, ул. "Вискяр планина" 

Визитка

ИНТИ ЕООД е изцяло частно дружество с основен предмет на дейност: строителство и ремонти на жилищни и промишлени сгради, инвестиции, покупко-продажби на недвижими имоти. Регистрирано е по фирмено дело 1076/1994г. парт.4231, том 40, стр.130 в Софийски Окръжен СъдДружеството е постоянен член на Камара на строителите в България от основаването ѝ.