ИНТИ ЕООД е частно дружество с основен предмет на дейност: строителство, ремонт и проектиране на жилищни и промишлени сгради, инвестиции и покупко-продажби на недвижими имоти. Дружеството е построило в срок и въвело в експлоатация с разрешение за ползване десетки сгради. Фирмата е основана 1994г. и е постоянен член на Камара на строителите в България.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ